Urettmessig tilleggsavgift på bompassering? En telefon kan lønne seg.

Vi fikk nylig en faktura i posten fra Østfold Bompengeselskap AS (en del av Bro- og tunnelselskapet AS), pålydende 320 kroner. 20 kroner for bompassering, og 300 i “tilleggsavgift” (les: bot) for ikke å ha betalt. Det var bare et par problemer: Vi betaler for oss når vi passerer bomstasjoner med myntinnkast, og forsikrer oss…

Read more Urettmessig tilleggsavgift på bompassering? En telefon kan lønne seg.

Android: Handling longpress/longclick on map (revisited)

I’ve prevously written about my attempts to capture longpress/longclick on a map (see this post). As I wrote in that post: “While working on my MapActivity based Android app, I wanted to be able to show a context menu when the user longpressed any point on the map (not necessarily a marker in an overlay)…

Read more Android: Handling longpress/longclick on map (revisited)